AlGazete

CPyem UZAK OL

YEM KANUNUdan; Yem Fabrikaları Özellikle yerleşim merkezlerinden uzak olmalıdır.

Hayvan yemi tozuna maruz kalma, solunum semptomlarının gelişimi ve solunum
fonksiyonlarında azalma üzerinde maruziyet süresi arttıkça belirginleşen önemli bir etkiye sahiptir.

Organik toz ve solunum sistemi ilişkisi oldukça net olarak ortaya konulmaktadır. ,

Çoğu solunum sistemi ile ilgili olmak üzere tozların yol açtığı çeşitli hastalıklar vardır. Bazı tozlar akciğerlerde depolanır Reaksiyona.neden olarak, kronik.solunum sistemi hastalıklarına
yol açar, bazıları ise kanser.S.O.S…
Yem üretimi yapılan işletmelerde kullanılan hammaddelerin tamamı organik toz kaynaklarıdır.
Tahıllar gerek yükleme/boşaltma esnasında gerekse üretim sürecinde işletmede toza neden olurlarken Silolarda toz patlamaları yaşanmaktadır. Biyolojik ajanlar. kimsayalların aksine genelde bilinmiyorlar.

Hava ve toz

Yerleşime yakın bölgelerde kurulan yem fabrikalarında hava ve toz önemli bir risk unsurudur.
Türkiye Cumhuriyeti Yem kanunu’na göre; Yem fabrikalarının
yerleşim yerlerinden uzak
olması gerekir.

InegolBordoGazete

AlGazete İnegöl Bordo Gazete