Eğitim

Türk Gençliğine Mektup Var “ETNİK KİMLİK”

Osman Genç’ in Türk Gençliğine Mektuplar yazı dizisindeki İlk mektubu “Etnik Kimliğimiz”in son Bölümü 1879 yılında Rusya da St Peterburg akedemisinden Ferdinand Justi tarafrından Kürtçe bir sözlük hazırlanmıştır. 8378 kelimeden oluşan bu sözlük daha sonra prof. V Minomky tarafından dil aidiyetleri itibarı ile tasnifi yapılmışve ortaya 3080 Türkçe, 2230 Farsça, 2000 arapça, 220 ermenice, 108 […]

Dünya

Türk Gençliğine Mektuplar

ETNİK KİMLİK-31993 yılında KONDA’nın İstanbul’ da yaptığı anketinde hem ana hemde baba tarafından Türklük dışında bir etnik kökene sahip olduklarını beyan edenlerle bu kökenlere mensup akrabaların oluşturduğu grubun % 85. 6’ sı kendilerini Türk hissettiklerini ifade etmişler, kendilerini Türk olarak tanımlamışlardır. ( Kürt kökenlilerin % 72 si, Arap kökenlilerin % 91 i, Çerkez kökenlilerin % […]

Dünya

Türk Gençliğine Mektuplar

etnik kimlik 2 Bu gün nüfusumuz yaklaşık 74 milyon olduğuna göre Türkiye’deki etnik grupların nufuslarının genel nufus içindeki oranları Ali Tayyar Önder beyin çalışması olan Türkiye’nin Etnik Yapısı adlı kitabından verildiğine göre Etnik Kimlik Nufus Oranı % Türk 66.600.000 90,00 Kürt 5.000.000 6,76 Zaza 800.000 1,08 Arap 800.000 1,08 Çerkes 300.000 0,41 Laz 200.000 0,27 […]