Köşeler

Türk Gençliğine Mektup var

Osman Genç’ in Türk Gençliğine Mektuplar yazı dizisindeki İlk mektubu “Etnik Kimliğimiz”in son Bölümü

1879 yılında Rusya da St Peterburg akedemisinden Ferdinand Justi tarafrından Kürtçe bir sözlük hazırlanmıştır. 8378 kelimeden oluşan bu sözlük daha sonra prof. V Minomky tarafından dil aidiyetleri itibarı ile tasnifi yapılmışve ortaya 3080 Türkçe, 2230 Farsça, 2000 arapça, 220 ermenice, 108 kaldanice, 60 çerkesçe, 20 gürcüce, 300 menşei belli olmayan . ( bu 300 kelime Kürtçe kabul edilmiştir. )

Bu gun Güney Amerikada Birçok ülke halkı; Mayalar, inkalar, aztekler , gibi yerli halk ile Afrika kökenliler, İspanyol, protekizlilerin karışımı melezdir. Melez olan bu halk anadilleride İspanyolca veya Portekizce olmasına rağmen kendilerini ülkelerinin ulusal kimliği ile tanımlamaktadırlar.

Mesela anadili İspanyolca olan Meksika halkı kendisini Meksikalı, peru halkının peruluanadili Portekizce olan brezilya halkının kendisini brezilyalı tanımlaması gibi…

Etnik kimliğin dışarıdan algılanmasının önemli bir göstergesi kabul edilern dil demek ki her durumda etnik kimlik göstergesi değildir.

Oysa ülkemizde etnik grup sayısı her iktidarda değişmektedir. 1983 lü yıllarda bu sayı 27’ den 36’ ya, 46’ ya 2002 den sonra ise 54 ‘ e kadar çıkmıştır.

Yani yemiyor içmiyor biz bize etnik kimliğimizi artırıyoruz.Çünkü batılılar bize bunun bir zenginlik olduğunu öğretti.
Bu gun A.B. ülkelerinde Fransa da 17 etnik grup ve bunların 44 milyonluk Fransa da genel nüfüsa oranı % 19,5 dur. İngiltere de 5 milyon iskoç2, 5 milyona yakın flaman dır. 25 milyonluk ispanya da genel nüfüsa oranı % 12 olan gaalisiyen ( 3.000.000 ) v.s.

Soğuk savaş sonrası Çekoslovakya devletini çek vfe Slovak olarak ikiye böldüler.Yogoslavya devletini 6 ya böldüler.Amerika ırak a girdi suni şii kürt diye bölüyor…

Sonuç olarak genel bir değerlendirme ile

Mozaik etnik bir terim olarak genel anlamda çok sayıda farklı etnik gruptan oluşan toplumsal yapıyı ifade eder. Ancak bir toplumun yada ülkenin etnik yapısının bilimsel olarak mozaik tanımlanabilmesinin kişilerin kendi bakışına dayalı kimlik tanımlamasına göre olması ve bunun ülkenin toplam nüfüsunun % 35 ini oluşturması gerekmektedir.

Ülkemizde tüm etnik grupların toplam nufüsa oranı % 10 olarak ortaya çıktığına 2. Bir dile sahip olmanın etnik bir kimlik göstergesi olmadığına göre, ( anadili İspanyolca olan Meksika anadili Portekizce olan brezilya… ) ikinci bir dile sahip olan etnik kimlik değerlendirmesinde % 10 luk dilimde kabul edilen vatandaşlarımızın sadece kürt olarak tanımlananların 30 yılı aşkın süren terör faaliyetleri A..B.D. A.B İran ırak Suriye …v.s. desteklerine ve oyunlarına rağmen bile Özelliklede ülkemizdeki siyatsetçilerin bilinçsiz davranışlarına v.s..

Toplam nufusda ki oranı % 6,76 olan kürt kardeşlerimizin ( bana göre bilimsel verilere göre % 100 de 100 türk olan) % 90 ları geçen bir rakamla kendilerini türk olarak tanımlamaktadır.

Günde beş vakit aynı kıbleye yöneldiğimiz aynı kuran a sarıldığımız aynı resul un aşkı ile yandığımız aynı coğrafya da hem de binlerce yıldır beraber olduğumuz Malazgirt ten Çanakkale ye Çanakkale den Sakarya ya beraber vuruşup aynı bayrak altında şehit düştüğümüz depremde aynı imarsız binalarımızın altında can verdiğimiz birbirimizin amcası dayısı dedesi teyzesi … olduğumuz.. kısaca etle tırnağız ruhla bedeniz buna rağmen vahşi kapitalizim beyinli batı bizi daha önce nasıl sağcı solcu diye vuruşturdu ise şimdide kürt türk diye vuruşturmak istemektedir.Bu oyuna inşallah gelmeyeceğiz.Türkiye nin Etnik mozaik olmadı gerçeğini bilerek hareket edeceğiz.

Batının birleşmiş milletler nüfus arastırmasına göre nufusu her yıl % 0,28olarak küçülmektedir.yer altı ve yer üstü tüm kaynaklarını kullanmıştır. Gençliğini neredeyse kaybetmiştir…

Kısaca batı doğuşu yaklaşmış olantürk İslam medeniyetinin önünü kesebilmek için bu coğrafya nın kaynaklarının hepsini sömürebilmek adına her türlü oyunu oynamaya çalışmaktadır.

Türk milleti uyanık ol ve oyuna gelme!!!

Anayasamıza göre T.C. devletini kuran milletin adı türk dür.M.Kemal ATATÜRK de zaten” Ne Mutlu Türküm Diyene” demiştir. Yine Türklük anayasamızın güvencesi altındadır. Ayrıca etnik kimlik diye görülen yada soy sop yerleşim yeri nedeni ile ayrıştırılamaz bu da anayasal güvence altındadır.

OSMAN GENÇ

InegolBordoGazete

AlGazete İnegöl Bordo Gazete